Nyheter från Mäklarlabbet

Updatering av Mäklarprint Creator

Mäklarprint Creator har genomgått en större uppdatering i dagarna. Uppdateringen har förbättrat det grafiska gränssnittet, som nu optimerats för att snabbare kunna ladda objekt och sparade pdf:er. Vi har även gjort det enklare att hitta mallar genom indelning i grupper samt infört bättre stöd för att skapa olika typer av QR-koder. Och mycket mer!

Vill du veta mera om detta? Kontakta oss!