Nyheter från Mäklarlabbet

AI för mäklare - Låt AI skriva dina texter!

Även vi på Mäklarlabbet har hoppat på AI-tåget. Vi arbetar idag med att utveckla flera olika AI-assisterade system. Tungvikten ligger på textframställning, t.ex. för att lätt kunna beskriva områdena där mäklarfirmorna jobbar. Men även t.ex. planbeskrivningar kan skapas av AI.
För mer information om hur du kan förenkla och effektivisera ditt arbete som mäklare med AI, vänd dig till din kontakt på Mäklarlabbet

Vill du veta mera om detta? Kontakta oss!